Verhuren in Amsterdam

Voor het verhuren van een woning gelden in Nederland algemene regels. Voor een overzicht van deze regels, kijkt u op de site van de Rijkoverheid. AmsterdamWonen heeft een overzicht gemaakt van belangrijke zaken en doet geen bindende uitspraken over wetten en regelgeving rondom het verhuren van woonruimte. Onderstaande informatie is geen juridisch advies, bij vragen dient u direct de bevoegde overheidsinstantie of een juridisch adviseur te raadplagen.

Huurcontract

Een huurcontract regelt de afspraken tussen een huurder en verhuurder van een woning. Hierin staan onder anderen adres en omschrijving van de woning, de huurprijs en opbouw hiervan, de hoogte van de borg, ingangsdatum en duur van de huurperiode, tijdstip en wijze van betalen. Afhankelijk van de situatie kunnen ook de manier van opzeggen, de verdeling van onderhoudsverplichtingen, de datum van jaarlijkse huurverhoging en de huisregels onderdeel zijn van een huurcontract.

Servicekosten

De servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en moeten in het huurcontract duidelijk gescheiden zijn. Servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor gebruik van meubels en stofferingen of afgesproken onderhoudskosten van gemeenschappelijke ruimten. In geval van gedeelde voorzieningen, kunnen ook maandelijkse voorschotten voor gas, water en licht deel uitmaken van de servicekosten.

Verhuurderheffing

Professionele verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een verhuurderheffing over de waarde van hun huurwoningen. Het gaat hierbij alleen om huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van alle woningen, maar wordt verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde. Over de 2016 bedraagt de verhuurdersheffing 0,491 %, in 2017 loopt dit op tot 0,536 %.